Vi utför

 

 

Framtagning av principförslag på nykonstruktioner eller omkonstruktioner

 

Vid behov tas simuleringsmodeller fram för att finna lämplig lösning och vara stöd vid dimensionering

 

Dimensionering av, i förekommande fall, mekanik, hydraulik och eldrifter

 

Konstruktion av hydraulsystemet och specifikation av elsystemet

 

Specifikation av styrsystemet och implementation av programvaran

 

Driftsättning och tester

Antingen hela kedjan av arbeten eller delar av den