Reglerteknik, servoteknik, programvara, hydraulik, styrsystem

Vi åtar oss tekniska uppdrag såsom utredningar, problemlösning, nyutveckling eller omkonstruktion.

 

Vi har kompetens inom följande områden

  • Reglerteknik
  • Mätteknik
  • Programvaruutveckling
  • Elteknik
  • Hydraulik
  • Mekanik

vilken kan anses vara en bred kompetens. Men.....

 

det som gör oss unika är att vi har kunnandet kring samspelet mellan dessa områden och deras komponenters egenskaper.

"Med servotekniken som grund har vi skaffat oss gedigen erfarenhet vid utveckling av

  • Mekanik
  • Styrsystemprogramvara
  • Eldrivsystem
  • Hydraulik

ingående i dynamiska system"