För att beskriva system eller ett förlopp i ett system använder vi 

Matlab med Simulink.

 

Syftet kan vara

- att påvisa ett visst, kanske oönskat, beteende i ett befintligt system och att finna orsaken till detta.

- att göra det grundläggande systemarbetet och dimensioneringen av ett nytt system

 

Modelleringen av systemet, och därmed också simulering av förlopp, förfinas gradvis. Detta för att inte lägga ned onödigt mycket tid och "skjuta över målet" eller kanske till och med simulera ointressanta förlopp.

 

Med vår erfarenhetsbank går det snabbt att göra en första grov modell.

 

Under processen med att förfina modellen kan vi stämma av med uppdragsgivaren kontinuerligt.

Vi kan utveckla programvara för regulatorer eller andra styralgoritmer i måldatorer 

 

Programspråk företrädesvis

- C

och

- IEC 61131-3 eller CodeSys, programspråket för PLC.

 

Programvaruutvecklingen kan vara en del av realiseringen av ett system som modellerats och simulerats. Men vi kan även delta som en resurs vid framtagning i programvarukomponenter vilka specificeras på annat sätt.

 

Vi har god erfarenhet av Beckhoff PLC samt stor erfarenhet av distribuerade styrsystem med realtidskrav.