Vi väljer och specificerar komponenter med stöd av någon form av beräkning, typiskt genom modellering och simulering, kortfattat beskrivet under Vår mjuka sida .

 

Ledare av energiflöden såsom elektriska ledare och hydrauliska kanaler och förbindningar dimensioneras.

 

Elsystem specificeras och konstrueras i principscheman. Hydraulsystem dimensioneras och konstrueras.

Mekaniska komponenter vars dynamik bedöms inverka på systemets beteende specificeras och måttsätts.

 

Vi kan delta vid montering och driftsättning samt utföra mätningar och tester.