Systemering, beräkning, dimensionering och implementering av dynamiska system som till exempel

  • Komplexa mekatroniska system
  • Processreglersystem
  • Servosystem
  • Snabba hydrauliska förlopp
  • Mekanik med frekvensberoende i sitt beteende