- Dimensionering och realisering av regulatorer för roterande eldrivna och hydrauldrivna positionsservon

 

- Dimensionering och realisering av regulator för medicintekniskt kylsystem

 

- Modellering och simulering av hydraulväxel inklusive servoventil

 

- Dimensionering och realisering av höghastighetshydraulik

  • Dimensionering genom modellering och simulering av det styrda objektet samt ventiler, kanaler och ackumulatorer
  • Realisering genom specifikation av mekaniska komponenter, val av hydraulkomponenter och konstruktion av hydraulsystemet

- Beräkning av reaktionskrafter vid kallsmide genom modellering av ingående komponenters elasticitet och tröghet
 

 - Dimensionering av lågtryckshydraulik vilken arbetade under stora temperaturvaritioner
 

- Utformning av styrsystemarkitektur på maskin med höga realtidskrav samt implementation av CAN-buss med lager 7-protokoll 

 

- Utveckling av programvara för insamling och filtrering av mätdata vilka i realtid används för beslutsstöd och styrning av mekatronik

- Funktionsutveckling (programvaruutveckling) av drivlinestyrning inom automotive

- Modellering och simulering av medicinteknisk lågtryckspneumatik

- Implementering av programvara för styrning av BLDC-motor