Vår affärsidé är att

  • vara kvalificerad teknisk konsult som kan lösa problem i befintliga dynamiska system eller realisera nya dynamiska system 
Vår konkurrensfördel är att
  • vi har både bredden och djupet för det som är relevant för att förbättra eller realisera dynamiska system

 Detta har vi skaffat oss

  • genom mer än totalt 25 års erfarenhet med uppdrag rörande dynamiska system

CCK AB är godkänd för F-skatt och är momsregistrerad

Våra avtal mot kunderna är baserade på NKL07 och vi har givetvis en konsultansvarsförsäkring